Taalverwerwingsmetodologie

Estimated cost: R5001 – R10 000
Field Of Study: Taalverwerwing
Department Name: Afrikaans and Dutch

Objectives:

Die aanleer van basiese metodologiese teorieë en onderrigbeginsels oor die onderrig van ¿n vreemde taal, met spesifieke fokus op die taakgebaseerde teorie.

Entry Requirement: Professional 3-year Bachelor’s degree/Advanced Diploma or Equivalent Qualification
Certificate Type: Competence
Duration: 4 maande
Presentation Language: Afr/Eng
Contact Person Name: HJ Van Niekerk
Contact Person Email: hvn@sun.ac.za
Latest Year Offered: 2017