Vertaalpraktyk / Practical Translation

Estimated cost: R5001 – R10 000
Field Of Study: Vertaling en tolking
Department Name: Afrikaans and Dutch

Objectives:

Die oorkoepelende doelwit is die onderrig van praktiese vertaling uit ¿n spesifieke brontaal in ¿n doeltaal. Die beskikbare taalkombinasies is: Engels-Afrikaans, Afrikaans-Engels en Engels-Xhosa.
Spesifieke doelwitte behels dat studente gelei word om:
Die spesifieke aard en uitdagings van die betrokke vertaaltaak te begryp
Vertaalstrategieë aan te wend om hierdie uitdagings die hoof te bied
Spesifieke vertaalbesluite te beskryf en te motiveer

Entry Requirement: Professional 3-year Bachelor’s degree/Advanced Diploma or Equivalent Qualification
Certificate Type: Competence
Duration: 4 maande
Presentation Language: Afr/Eng
Contact Person Name: A Lourens
Contact Person Email: alourens@sun.ac.za
Contact Person Phone: (021) 808 2160
Latest Year Offered: 2017