Editing Methodology / Redigeermetodiek

Estimated cost: R5001 – R10 000
Field Of Study: Redigering
Department Name: Afrikaans and Dutch

Objectives:

Die hoofdoelstelling van die kursus is die aanleer van basiese redigeermetodiek ter wille van ¿n verbeterde redigeerpraktyk.
Spesifieke doelstellings sluit in dat studente die volgende onderwerpe bestudeeer en bemeester:
- Die gesitueerdheid van die teks in die kommunikasiesituasie en die verband met kommunikatiewe doelstellings en tekstuele eienskappe
- Die analise van tekste binne die konteks van die kommunikatiewe situasie en die identifikasie van probleme
- Die soorte redigering, soos in die literatuur uiteengesit
- Die praktiese toepassing van teoretiese inhoud om tekstuele probleme op te los
- Die beskrywing en motivering van voorgestelde tekstuele veranderinge

Entry Requirement: Professional 3-year Bachelor’s degree/Advanced Diploma or Equivalent Qualification
Certificate Type: Competence
Duration: 4 maande
Presentation Language: Afr/Eng
Contact Person Name: HJ Van Niekerk
Contact Person Email: hvn@sun.ac.za
Latest Year Offered: 2017