Tolkmetodiek / Interpreting Methodology

Estimated cost: R5001 – R10 000
Field Of Study: Vertaling en tolking
Department Name: Afrikaans and Dutch

Objectives:

Die hoofdoelstelling is die aanleer van basiese tolkteorie ter wille van verbeterde tolkpraktyk.
Ander spesifieke doelwitte is:
¿ Die komponent fokus op teoretiese aspekte van konsekutiewe sowel as simultaantolking om ¿ teoretiese basis aan studente te bied vir die tolkpraktyk.
¿ Spesifieke temas, waaronder konferensie -, opvoedkundige, skakel- en regstolking, word gedek.
¿ Die tipes en soorte tolking word uitgespel sowel as die gepaardgaande eise en uitdagings word verken.
¿ Verder bied die kursus riglyne vir die tolkpraktyk.

Entry Requirement: Professional 3-year Bachelor’s degree/Advanced Diploma or Equivalent Qualification
Certificate Type: Competence
Duration: 4 maande
Presentation Language: Afr/Eng
Contact Person Name: A Lourens
Contact Person Email: alourens@sun.ac.za
Contact Person Phone: (021) 808 2160
Latest Year Offered: 2017