Praktiese Tolking / Interpreting Practice

Estimated cost: R5001 – R10 000
Field Of Study: Vertaling en tolking
Department Name: Afrikaans and Dutch

Objectives:

Die belangrikste doelwit is die verwerwing van praktiese tolkvaardighede om die studente voor te berei vir die eise wat die tolkpraktyk stel.
Spesifieke doelstellings is dat studente vaardighede ten opsigte van die volgende soorte tolking verwerf:
Simultane tolking
Konsekutiewe tolking
Sigtolking
Fluistertolking

Entry Requirement: Professional 3-year Bachelor’s degree/Advanced Diploma or Equivalent Qualification
Certificate Type: Competence
Duration: 4 months
Presentation Language: Afr/Eng
Contact Person Name: A Lourens
Contact Person Email: alourens@sun.ac.za
Contact Person Phone: (021) 808 2160
Latest Year Offered: 2017