Afrikaanse Teksanalise

Estimated cost: R5001 – R10 000
Field Of Study: Tekswetenskap
Department Name: Afrikaans and Dutch

Objectives:

Die kursus het ten doel om studente toe te rus met ¿n stewige teoretiese grondslag ten opsigte van die tekswetenskap, sowel as met die praktiese vaardighede om ¿n teks te kan ontleed.
Spesifieke doelstellings is:
Om studente aan die belangrikste rigtings binne die tekswetenskap bekend te stel
Om studente toe te rus om tekste behorende tot verskillende genres (bv. verslae, voorleggings, bemarkingstekste, wetenskaplike geskrifte, resensies, artikels, essays en internettekste) op ¿n wetenskaplike wyse te kan analiseer

Entry Requirement: Professional 3-year Bachelor’s degree/Advanced Diploma or Equivalent Qualification
Certificate Type: Competence
Duration: 12 weke
Presentation Language: Afrikaans
Contact Person Name: A Lourens
Contact Person Email: alourens@sun.ac.za
Contact Person Phone: (021) 808 2160
Latest Year Offered: 2017