Afrikaanse prosa

Estimated cost: R5001 – R10 000
Field Of Study: Prosa, Afrikaanse Letterkunde, Literatuurteorie
Department Name: Afrikaans and Dutch

Objectives:

Die doel van die kursus is om die student se kennis en be¬grip van die eietydse Afrikaanse prosakanon uit te bou. Die filosofiese en histories-literêre ont¬wikkelinge van die tydvak word in ag geneem by die bespreking van tekste. Elke voorgeskrewe teks word vanuit ¿n gepaste teoretiese raamwerk benader. Dit hou in dat lesings gedeeltelik gewy word aan relevante literatuurteoretiese bronne en/of historiese materiaal wat die interpretasie van die betrokke prosawerke mag verryk. Hierdie agtergrond word dan gevolg deur ¿n toepassing van insigte vanuit die teorie met inagneming van die spesifieke literêre visie in die romans en kortverhale wat selde indien ooit naatloos met die teorie saamval.

Entry Requirement: Professional 3-year Bachelor’s degree/Advanced Diploma or Equivalent Qualification
Certificate Type: Competence
Duration: 12 weeks
Presentation Language: Afrikaans
Contact Person Name: A Lourens
Contact Person Email: alourens@sun.ac.za
Contact Person Phone: (021) 808 2160
Latest Year Offered: 2017