Renewable Energy Finance

Estimated cost: R10 001 – R20 000
Field Of Study: Renewable Energy
Department Name: Mechanical and Mechatronic Engineering

Objectives:

Die doel van die module is om deelnemers in staat stel om die parameters wat finansiële aspekte en projek ontwerp van hernubare energie inisiatiewe in Afrika beinvloed, te verstaan. Deelnemers sal bekend gestel word aan 'n reeks instrumente, die finansiële struktureerings instrumente, wat benodig word om beleggers te trek, asook hoe om alternatiewe finansële bronne, soos koolstof finansiering, buite die kommersiële instellings te gebruik om finansiele volhoubaarheid van hernubare energie projekte te verseker. Die module poog om profesionele persone in staat te stel om toepaslike finansiering in besluitneming ten opsigte van hernubare energieprojekte te inkorporeer. The objective of the module is to enable participants to understand the parameters that influence the financial aspects and project design of renewable energy initiatives in Africa. The participant will get to be familiar with a range of instruments, the financial structuring tools needed to attract investors, and how to use alternative financial sources, like carbon finance, outside of the commercial financial institutions to ensure the financial viability of renewable energy projects. The module therefore aims to empower professionals to incorporate appropriate financing into their decision-making pertaining to renewable energy projects

Entry Requirement: Advanced Certificates/Diploma/or Equivalent Qualification
Certificate Type: Attendance
Delivery Mode: Contact
Duration: 5.5
Presentation Language: English
Contact Person Name: JH Liebenberg
Contact Person Email: joslieb@gmail.com
Contact Person Phone: (021) 808 4087
Latest Year Offered: 2019